Stefan-Stosic logo crni1
Studije u inostranstvu

Stipendija Dositeja za studije u inostranstvu- Kako je dobiti?

Stipendija Dositeja za studente u inostranstvu se dodeljuje preko Fonda za mlade talente i Ministrastva omladine i sporta, te je to jedna od najprestižnijih stipendija koju jedan student u Republici Srbiji može da dobije. Iznos od 30.000 dinara na mesečnom nivou za 10 nastavnih meseci je takođe i velika motivacija za studenta da učeći dođe do ovakve nagrade.

Za stipendiju Dositeja (kako se ona često naziva) za studente u Srbiji, možeš aplicirati na poslednjoj godini tvojih osnovnih akademskih studija, kao i na poslednjoj godini master akademskih studija. To znači da ukoliko studiraš i master studije, onda imaš mogućnost da dva puta koristiš ovu stipendiju, što je 600.000 dinara za obe dve godine.

Ono šo nije poznat velikom broju studenata, jeste da stipendiju Dositeja možeš dobiti i za master studije u inostranstvu, na osnovu tvog upisa na inostranom fakultetu, a naziv konkursa za ovu stipendiju je „Konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske Unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgofinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku (biće navedena tekuću školska godina). godinu.

Ono što je bitno shvatiti na početku jeste da tokom master studija u inostranstvu (koje najčešće traju dve godine), možeš aplicirati obe dve godine i vrlo verovatno dobiti stipendiju oba dva puta. Savetujem ti zato da apliciraš tokom celokupnog trajanja master studija u inostranstvu!

Dodatni razlog za tvoje apliciranje trebaju biti i iznosi koje dobijaš da podržiš sebe na tom putu. Na primer, ova stipendija za 2018/2019 je iznosila 516.623 RSD, dok je za 2019/2020 taj iznos bio 604.327 RSD. Iznos svake godine varira, ali je uvek u rangu između 5.000 i 6.000 evra po godini, što predstavlja jednu veliku pomoć studentu koji studira u inostranstvu za pokriće sopstvenih troškova.

Konkurs za ovu stipendiju možeš da pratiš na ovom linku!

Poziv za prijave za ovu stipendiju se otvara svake godine početkom oktobra i traje 3 nedelje. Zvuči kao dovoljno vremena, ali kada na to dodaš da se traži original dokumenta o upisu, koji onda moraš slati poštom u originalu, pa onda prevoditi taj dokument na srpskom jeziku overenog sudskog tumača, onda je to puno posla sa već onako punim rasporedom oko studija. Ne zaboravi da ti u tom periodu verovatno nećeš biti u Srbiji, jer je oktobar mesec kada su predavanja u toku, i ti si verovatno na svom fakultetu- kilometrima daleko od Srbije. Šta onda radiš?

U nastavku ovog bloga ti dajem konkretne primere kako da pripremiš dokumentaciju unapred, a samo neophodne dokumente pripremiš kada poziv jednom bude otvoren, te time će tri nedelje biti i više nego dovoljne da sve prikupiš na vreme, bez stresa da li ćeš stići u tome ili će ti 5. 000 evra izmaći, jer je neko u tom administrativnom procesu bio spor.

Na početku, bitno je navesti da se zahtevi oko dokumentacije ne menjaju, jer je konkurs isti iz godine u godinu, te to mi je pomoglo da proaktivno pripremim dokumentaciju „nagađajući“ šta će se tražiti ove godine, te time sam sebe rešio stresa u slučaju da je fakultet, pošta ili neko drugi bio sporiji u njihovom radu. Koji su to uslovi za prijavu za ovu stipendiju i koja se to dokumentacija zahteva?

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 1. Da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
 2. Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište- za lica koja imaju status izbeglice;
 3. Da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
 4. Da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
 5. Da nisu navršili 27 godina života– za studente studija drugog stepena (master studije), odnosno 29 godina života– za studente studija trećeg stepena (doktorske studije) do datuma raspisivanja konkursa;
 6. Da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
 7. Da su u školskoj XXXX/XXXX (to je taj deo koji će da se razilikuje iz godine u godinu u ovom konkursu). godini upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima.

Ukoliko ispunjavaš ove uslove, onda je ova stipendija za tebe, a u nastavku sledi obavezna dokumentacija.

Dokumentacija koju su kandidati obavezni da dostave:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na Konkurs (obrazac prijave će se nalaziti online u istom folderu koji preuzimaš sa njihovog website-a kada konkurs bude bio raspisan);
 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave će takođe biti u tom folderu);
 3. Fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;
 4. Original potvrda univerziteta o položenim svim ispitima sa prethodnih godina studija upisanog studijskog programa u školskoj XXXX/XXXX. godini i prevod potvrde overen pečatom sudskog tumača;
 5. Za studente drugog i trećeg stepena studija- overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
 6. (Ova tačka je za one studente koji nisu završili celokupne osnovne akademske studije u Srbiji)- Za studente koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije u Republici Srbiji, onda treba dostaviti potrvrdu da je bar jedna godina završena u Srbiji i da su svi ipiti koji su bili predviđeni programom položeni;
 7. (Ova tačka je za one koji upisuju doktorske studije u inosranstvu)- za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završeniom drugom stepenu studija (master studije- ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);
 8. Original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj XXXX/XXXX godini na drugom ili trećem stepenu studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima. Neophodno je da potvrda sadrži da je student upisan (enrolled), a ne primljen na studije (admitted) i podatak kada su studije tog stepena studija prvi put upisane;
 9. Prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača;
 10. Fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata.

Jednom kada znaš celokupnu listu dokumentacije, onda ti u nastavku navodim konkretne savete kako da prikupiš celokupnu dokumentaciju bez stresa, jer veliki deo dokumenata upliće druge ljude koji mogu uticati na to da li će tvoja prijava doći poštom na vreme u roku konkursa. Iz tog razloga podeli gornju listu dokumenata na dva dela:

 • Dokumente koje pripremaš već sada;
 • Dokumente koje ćeš da dovršiš kada jednom budeš otišao/la na studije u inostranstvu, te ćeš biti tamo kada je poziv otvoren.

 

Dokumente koje pripremaš već sada i unapred

Kupi veliku A4 kovertu i na nju napiši svoje podatke, kao i ono što će biti navedeno u konkursu kao primalac:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Ovu adresu proveri jednom kada konkurs bude bio raspisan, a ono što će se zahtevati je da obavezno na kovertzi ispod adrese Ministarstva napišeš:

“Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje studenata u inostranstvu za školsku XXXX/XXXX (napiši onu u kojoj se prijavljuješ)“.

Jednom kada to uradiš, otvori koverat i kreni da ga popunjavaš dokumentima.

Pod pretpostavkom da će ti studije početi u septembru, te tada nećeš biti u Srbiji, a konkurs se raspisuje u oktobru, onda je najbolje da ove dokumente pripremiš u avgustu dok si još uvek kod kuće.

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na Konkurs (obrazac prijave će se nalaziti online u istom folderu koji preuzimaš sa njihovog website-a kada konkurs bude bio raspisan);

Ovaj dokument je jako jednostavan za popuniti. Taj obrazac će ti takođe biti dat u folderu kada konkurs bude raspisan, ali obrati pažnju da ga potpišeš ručno! To će biti i navedeno u samom tekstu konkursa!

Na osnovu mog iskustva od 3 godine apliciranja za stipendije Dositeja primetio sam da je obrazac svake godine isti, jedino se razlikuju školske godine u naslovu, te sam zato ja ovaj dokument pripremao i potpisivao unapred, a onda prilagao u koverat. Kada bi konkurs bio objavljen, ja bih pogledao da li je forma obrasca ista, te nakon provere bih znao da li je sve okay ili mogu da odštampam novu formu prijave, popunim i pošaljem zajedno kada budem slao original potvrde o upisu na fakultet. Nemoj da zaboraviš da svojeručno potpišeš ovaj dokument!

stipendija dositeja za studente u inostranstvu

 1. Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci).

Iako ćeš u okviru foldera i konkursa imati izjavu kojom daješ saglasnost da oni to nabave za tebe, ja sam obe dve godine uverenje o državaljanstvu samostalno pribavljao i prilagao, jer je ionako to besplatna usluga državnog organa kada kažeš da je za svrhu stipendije Ministarstva. U zavisnosti od toga da li ćeš samostalno da tražiš taj dokument ili ne, popunjavaš opciju 1 ili 2 u zavisnosti od tvoje situacije sa tvojim potpisom. Ovaj dokument će ti biti dat kada se konkurs bude otvorio.

 1. Fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;

Verovatno ćeš svoju ličnu kartu da nosiš sa sobom, te onda ne zaboravi da uradiš elektronsko očitavanje lične karte pre nego se preseliš u inostranstvu. Spakuj ovaj dokument u koverat.

 1. Original potvrda univerziteta o položenim svim ispitima sa prethodnih godina studija upisanog studijskog programa u školskoj XXXX/XXXX. godini i prevod potvrde overen pečatom sudskog tumača;

Ukoliko se prijavljuješ na prvoj godini mastera za ovu stipendiju, onda priloži uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija. Ukoliko si na drugoj godini master studija, onda taj dokument priloži u originalu sa pečatom i njegov prevod. Ukoliko ga ne poseduješ u datom trenutku, onda sačekaj i pitaj fakultet da ti izda takav dokument zajedno sa dokumentom pod tačkom 8. (potvrda o upisu na fakultet), jer oba dokumenta treba da su u originalu i sa prevodom sudskog tumača, te kada ih budeš slao/la kući međunarodnom pošiljkom, onda to uradi odjednom. Zato ovu tačku uzmi sa rezervom u zavisnosti od tvoje situacije.

Dostie

 1. Za studente drugog i trećeg stepena studija- overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;

Ovo je svakako dokument koji možeš pripremiti unapred, te i njega spakuj u koverat.
VAŽNO: Nemoj da zaboraviš da overiš tu kopiju. Plati tih 360 dinara za overu kod notara i overi kopiju. Budi temeljan/na. U mom apliciranju na drugoj godini mastera  sam imao propust predate neoverene kopije dokumenta i onda sam dobio opomenu da ako ne dostavim u određenom roku, moja prijava će biti poništena. U tom trenutku razmišljaš i upoređuješ 360 RSD i 5.0000+ EUR. Zato obavezno overi kopiju diplome!

 1. Fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata.

Ovo je takođe jako jednostavan dokument koji možeš odmah da spakuješ u koverat. Nakon što ga dobiješ u banci, priloži ovaj dokument u koverat.

VAŽNO:

Pripremio/la si sve dokumente unapred, ali postoji još jedan deo koji može izazvati stres, a to je potpisivanje ugovora o stipendiranju u decembru tekuće godine, kada si ti verovatno još uvek u inostranstvu i slušaš predavanja ili polažeš ispite, a postoje samo i JEDINO dva dana kada se vrši potpisivanje ugovora uživo u Beogradu!

Zato postoje ovlašćenja, čiji obrazac je deo konkursa. Međutim, to ovlašćenje takođe treba biti overeno što zahteva tvoje pristustvo, te moj savet ti je zato da ovaj dokument isto pripremiš unapred na osvnovu saveta iz tačke 1. ove liste (prijave), nadajući se da ćeš stipendiju da dobiješ. Ipak uporedi mogući gubitak od 360 dinara i potencijalni dobitak od 5.000+ evra! Plaćanjem 360 dinara za overu kod notara sa očitanom ličnom kartom osobi daješ ovlašćenje da u tvoje ime ode u Beograd u decembar i potpiše ugovor o stipendiranju. Jednom kada konkurs bude raspisan proveri da li se je nešto promenilo što se same forme tiče ili je ona ista kao i godinama unazad.
Ovim si sebe rešio/la puno stresa i cimanja i nepotrebnih troškova za avionske i vozne karte, kao i putovanja do diplomatskih predstavništva Srbije u inostranstvu.

Dokumenti koje prikupljaš kada odeš na fakultet u inostranstvu

Lista dokumenata koju pripremaš nakon što budeš otišao/la u inostranstvu ili nakon što konkurs bude raspisan nije velika, ali ne zaboravi da ono što oduzima vreme jeste odgovaranje fakulteta na tvoje emailove, potpis odgovorne osobe, izrada potrvrde u originalu, pregovaranje sa fakultetom da li da taj dokument ti šalješ o svom trošku ili oni to mogu poslati na tvoju kućnu adresu prioritetnom pošiljkom, te onda ne zaboravi i samo slanje i vreme u transportu. Kada sve ovo uzmeš u obzir, zato je bolje da odmah deluješ za sledeću listu dokumenta i kontaktiraš fakulet koji dokumenti će ti biti potrebni sa njihove strane:

 1. Original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj XXXX/XXXX godini na drugom ili trećem stepenu studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima. Neophodno je da potvrda sadrži da je student upisan (enrolled), a ne primljen na studije (admitted) i podatak kada su studije tog stepena studija prvi put upisane;

Конкурс за стипендирање студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске унијеKao što možeš da vidiš, opis šta bi dokument trebao da sadrži od informacija je jako specifično dato, te onda ispoštuj to što piše. Moj savet ti je da opet ne čekaš da se konkurs raspiše, nego da potražiš ovaj dokument čim budeš otišao/la na studije u inostranstvu. Odmah pošalji email administrativnom odeljenju, navedi koje elemente dokument treba da sadrži i to je onda gotova stvar. U mom slučaju je postojao da moram uplatiti iznos školarine za tu godinu i popuniti par dokumenata o upisu, kako bih dobio ovakav dokument. Proveri šta je potrebno na tvom fakultetu i odmah to uradi. Još je bolje ako ti fakultet počinje u septembru, te onda imaš i vreme da pošalješ taj dokument. Obavezno proveri svoje podatke i pitaj fakultet da tu pošilju pošalje za tebe (ako želiš da izbegneš troškove za međunarodne pošiljke), ALI obavezno pitaj na koji način šalju i kada se očekuje da ta pošiljka stigne u Srbiju (reci da je jako važno), jer su to pošiljke ka zemlji koja nije članica Evropske unije.

9. Prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača;

Dok je dokument u transportu, ti već možeš da središ prevod tog dokumenta u originalu, tako što ćeš da pošalješ skeniranu verziju agenciji u tvom gradu i pitaš ih za prevod na srpskom jeziku, a neko to pokupi kod kuće u tvoje ime. Ovde ti preporučujem da uzmeš 2 ili tri originala, u slučaju da se kasnije prijavljujes za još neku stipendiju, a ukoliko su davaoci javni organi u Srbiji (meni je to bila stipendija moje opštine), onda će ti prevod na srpskom uvek biti zahtevan.

Na ovaj način si pripremio sve dokumente, te ih sada imaš kompletirane u svojoj koverti. Pitaj svoje roditelje ili nekog drugog da to pošalju iz Srbije na način kako je to opisano u tekstu konkursa (preporučenom pošiljkom kao najsigurnijom opcijom).

studije u inostranstvuRezultate konkursa možeš da očekuješ početkom decembra sa prikazanom listom koji kandidati ispunjavaju uslove. Iz mog iskustva primetio sam da se konačna lista stipendista objavljuje, par dana nakon što je Skupština Srbije usvojila budžet za narednu godinu, te ukoliko pratiš vesti i dešavanja, jednom kada čuješ da je budžet usvojen, onda možeš da očekuješ da će i konačna lista stipendista biti usvojena za par dana nakog toga.

Termini za zaključenje ugovora su uvek dati u dva FIKSNA radna dana, i ne možeš da ideš neki drugi dan, te zato postoje i ovlašćenja u slučaju da student nije u prilici da prisustvuje, a ako si pratio/la ovaj blog i primenio/la način pripreme dokumentacije, onda nemaš ni stresa oko ovog dela.

Nadam se da ti je ovaj blog koristio, te piši mi na email stefanstosic.ek@gmail.com ukoliko želiš da studiraš u inostranstvu, ali ne znaš kako da dođeš do toga. Srećno!

Prijavi se na newsletter

Prijavom na newsletter dobijaš dodatan sadržaj o stipendijama, razmenama i studijama u inostranstvu.