Stefan-Stosic logo crni1
Studije u inostranstvu European Master in Business Studies EMBS

Studije u inostranstvu: 4 državna univerziteta i 4 zemlje Evropske unije za 2 godine

Da li ti je umorilo čitanje naslova i morao/la si ga bar dva puta pročitati? Verujem da jeste. Da li misliš da su studije u inostranstvu u četiri zemlje Evropske unije tokom jednog master programa i jedna master diploma nemoguće? Moguće je!

European Master in Business Studies je upravo to! Joint Master’s degree program (udruženi master) poslovnih studija i međunarodnog menadžmenta koji je organizovan od strane četiri državna univerziteta u četiri zemlje Evropske unije.

Ovo nije Erasmus+ program, jer na razmenama student ne dobije diplomu univerziteta. U EMBS programu student se smatra full-time studentom na sva četiri univerziteta, te pri diplomiranju, dobija jednu udruženu master diplomu potpisanu od strane četiri univerziteta u četiri zemlje Evropske unije:

 • Univerzitet u Trentu, Italija
 • IAE Savoie Mont Blanc, Francuska
 • Univerzitet u Kasselu, Nemačka
 • Univerzitet u Leónu, Španija

Zvući nemoguće, ali je zapravo moguće!

European Master in Business Studies

European Master in Business Studies (EMBS) je program koji sam pronašao mojim detaljnim traženjem master studijskih programa u inostranstvu, te kada sam saznao o ovom programu, znao sam da je on pravi za mene.

Na programu sam bio upisan kao EMBS12 generacija, jer je program prvenstveno osnovan 2007 godine, a trenutno je u septembru 2021. EMBS15 generacija u Trentu, u Italiji, počela svoje nezaboravno studentsko putovanje u 4 različite zemalje Evropske unije.

Program je 100% na engleskom jeziku, a student provodi po jedan semestar na svakom od univerziteta i u svakoj od pomenutih zemalji za te dve godine studija.

Program je jako struktuiran, te to znači da student na ovom programu ima već datu strukturu predmeta koje sluša na svakom od semestra. Takođe, period odbrane master teze je unapred određen.

Ono što je mene jako privuklo, jeste što je praksa studenta u okviru programa uključena. Da bi student diplomirao sa ovog programa, nije dovoljno samo da položi ispite i odbrani svoju master tezu, nego je potrebno da odradi i praksu koja će trajati minimum 3 meseca. Ta praksa može biti rađena u bilo kojoj zemlji osim u matičnoj zemlji odakle student dolazi.

Program je vrlo internacionalno orijentisan. Većina predmeta počinje sa nazivom „International“.

EMBS studenti se sele 4 puta za dve godine, a dolaze iz različitih zemalja sveta. Svaki od ovih aspekata EMBS progama me je jako privukao.

U mojoj EMBS12 generaciji EMBS studija je na prvoj godini bilo ukupno 28 studenata iz 11 zemalja sveta: Italija, Francuska, Nemačka, Španija, Belgija, Austrija, Finska, Srbija, USA, Kolumbija, Rusija.

Jako internacionalna grupa ljudi koja mi je pomogla da budem verzija sebe koja jesam danas.

EMBS students

EMBS studije u inostranstvu- Struktura programa

Prvi semestar počinje u Trentu, u Italiji, svakog septembra tekuće godine. Predmeti koje student sluša u ovom semestru su:

 • International strategic management;
 • International accounting;
 • Information system;
 • Organizational behavior and human resource management;
 • European and international commercial law.

Drugi semestar počinje početkom februara naredne godine, kada se EMBS studenti sele u Annecy, u Francuskoj. U ovom semestru predmeti koje student sluša su:

 • Statistics and marketing research;
 • Purchasing and supply chain management;
 • European and global economics;
 • European and global consumer behavior;
 • Financial markets and corporate finance.

Ovim je završena prva EMBS godina studija u inostranstvu. Ovo je period druge polovine juna meseca, te u mom slučaju, ja sam dva meseca letnjeg odmora u julu i avgustu 2019. godine iskoristio da odradim jednu praksu u Bratislavi u Slovačkoj, kako bih dobio iskustvo života u još jednoj zemlji EU i time unapredio moj profil i iskustvo.

Treći semestar počinje na Univerzitetu u Kasselu, u Nemačkoj, u septembru. Ono što je svim studentima pomalo čudno jeste da je ovo treći semestar studija u kome se piše i brani master teza. Time je zapravo master teza odbranjena jedan semestar unapred (u trećem, a ne četvrtom semestru), a nakon toga sledi poslednji, četvrti semestar u Španiji, čiji je glavni fokus pronalazak prakse, koja je sastavni deo programa.

Glavni fokus trećeg semestra u Nemčkoj jeste pisanje master teze. Upravo iz tog razloga dnevni raspored EMBS studenta je mnogo fleksibilniji i slobodniji, jer je potrebno vremena za istraživanje i pisanje master teze. U ovom semestru je student u obavezi da položi jedino dva ispita:

 • Business negotiation;
 • Distribution and pricing in the internet age.

Treći predmet je zaprvo pisanje master teze pod nazivom: Research methods and thesis.

Master teze se brane svake godine sredinom januara na Univerzitetu u Kasselu, a početkom febrauara se EMBS student već sele u Španiju, gde na Univerzitetu u Leonu slušaju poslednja predavanja EMBS programa i tokom tog semestra traže praksu koja bi počinjala u junu/julu mesecu te godine i traje minimum 3 meseca.

Tokom semestra u Leonu, EMBS student sluša sledeće predmete:

 • Sustainable and responsible management;
 • Communication challenges;
 • Innovation and entrepreneurship.

Pored 3 predmeta za polaganje u ovom semestru koji se uglavnom završava 31. maja, EMBS student je u obavezi da pronađe i odradi praksu od minimum 3 meseca, te se studentske obaveze EMBS studenta zvanično završavaju 30. septembra iste godine. To je tačno 2 godine od trenutka kada je student započeo EMBS studije.

Svakim ovim urađenim korakom, EMBS student je stekao pravo na diplomu, koja se dodeljuje svake godine u januaru na Univerzitetu u Kasselu, u Nemačkoj.

Uslovi prijave za EMBS studije u inostranstvu

Ukoliko ti je ovaj program atraktivan i voleo/la bi da budeš deo njega, onda je potrebno da obratiš pažnju na period apliciranja i slanja dokumentacije.

Prijave za narednu godinu upisa (septembar 2022. godine) će verovatno biti otvorene sada u decembru 2021. godine i za one koji dolaze van EU (NON-EU EMBS students- kako nas zovu u okviru programa) rok za prijavu će verovatno biti neki datum u martu 2022. godine.

To znači da sam ja u 2018. godini, kao i trojica mojih kolega iz USA, Kolumbije i Rusije, morali da apliciramo u prvo konkursnom roku, jer dolazimo iz zemlje koja nije članica EU. Više detalja o proceduri apliciranja i rokovima za prijavu možeš da pronađeš na EMBS website.

Ono što je potrebno da imaš kako bi se prijavio/la za EMBS studije u inostranstvu je:

Dipolomu trogodišnjih ili četvorogodišnjih osnovnih studija (najmanje 6 semestara i 180 ESPB) iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili poslovnih studija ili drugih studijskih sfera (društvene nauke, jezici, inženjerstvo) sa fokusom na ekonomiju i menadžment koje dodeljuje međunarodno priznata institucija na univerzitetskom nivou. Sadržaji navedenih osnovnih studija moraju biti u skladu sa zahtevima EMBS-a, a posebno moraju da obezbede dovoljno ekonomskog i menadžerskog znanja na osnovu relevantnog studijskog programa. To znači da moraju da sadrže najmanje 50% generalne predmete koji pripadaju osnovnim studijama menadžmenta i/ili ekonomije.

Diploma sa prosekom ocenama koji su ekvivalent: ocene 2,5 u Nemačkoj, 95/110 u Italiji, 13 u Francuskoj, 6,5 u Španiji ili ekvivalentnom u drugim zemljama.

Dokaz o poznavanju engleskog jezika na minimalnom nivou B2 CEFR (Zajednički evropski referentni okvir za jezike): npr. TOEFL 560 na papiru ili 87 na internetu; IELTS 5.5, ili ekvivalentan jezički test; sertifikat jezičkog centra vaše matične ustanove; engleski kao maternji jezik; univerzitetski ispit iz engleskog jezika; dokaz da su univerzitetske studije završene na priznatoj instituciji u kojoj je engleski jezik primarni jezik nastave; itd. Rezultati testa su potrebni samo ako kandidatov maternji jezik nije engleski ili ako jezik nastave njegovog/njenog prethodnog stepena nije engleski.

Dobro poznavanje najčešćih računarskih softvera.

Sertifikat o poznavanju engleskog jezika

Primetićeš da sam boldirao deo o sertifikatu poznavanja engleskog jezika. To je meni bio glavni kriterijum traženja studija u inostranstvu, jer u trenutku kada sam tražio moje studije, ja nisam imao IELTS test (pripremao sam se za polaganje), te sam iskoristio potrvrdu koju vidiš sa strane. Na taj način, nakon mojeg apliciranja, usledio je intervju, a zatim sam i primljen na EMBS program.

Pored toga što ovaj program ne zahteva IELTS ili druge komplikovane i skupe sertifikate, EMBS program ti nudi i mogućnost da svoju diplomu dostaviš najkasnije do oktobra te godine, s’tim da si svoje ispitie položio/la do kraja avgusta te godine.

U mom slučaju sam ja moje poslednje ispite položio u junu te godine, diplomski rad odbranio početkom jula te godine, i time sam bio u mogućnosti da bez ikakvih smetnji počnem moje master studije u inostranstvu dva meseca kasnije.

Dokumenti potrebni za prijavu na EMBS studije u inostranstvu

 • Skenirana prva stranica pasoša;
 • CV na engleskom jeziku;
 • Diploma srednje škole;
 • Prevedena diploma osnovnih akademskih studija (ili potvrda o diplomiranju);
 • Transkript ocena na engleskom jeziku;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
 • Skenirana slika u dimenziji za pasoš;
 • Za studente iz EU: skenirana kartica zdravstvenog osiguranja (European Health Insurance Card- EHIC).

European Health Insurance CardJednom kada postaneš EMBS student i studiraš na EU univerzitetima, onda ćeš i ti dobiti pravo na njihovu karticu zdravstvenog osiguranja.

EMBS studije u inostranstvu nisu skupe

Ono što će većina možda da primeti jeste da je školarina po godini za EMBS studije u inostranstvu 3. 500 evra.

Da, i meni je ovo bilo puno novca, sve dok nisam proverio stipendije koje ova četiri univerziteta daju preko različitih EU fondava. Tri semestra su stipendirana, osim semestra u Francuskoj, jer je IAE Savoie Mont Blanc glavni univerzitet, te tokom ovog semestra se smatra da „EMBS studenti ne studiraju u inostranstvu“.

Na osnovu mog iskustva i novca koji sam primio za prethodne dve godine preko stipendija ova četiri univerziteta, shvatio sam da sam veliki deo tih 7.000 evra školarine dobio nazad, a pritom dobio i puno više novca za pokriće mojih životnih troškova u inostranstvu, kroz druge stipendije i izvore koje navodim ispod:

Primljeni iznos
Semestar u Italiji 1.623,00 EUR
Semestar u Francuskoj 247,00 EUR
Semestar u Nemačkoj 1.770,00 EUR
Semestar u Španiji 1.520,00 EUR
Ukupno 5.160,00 EUR

 

Dodatne stipendije Primljeni/zarađeni iznos
Stipendija za praksu 1.455,00 EUR
CAF u Francuskoj 360,00 EUR
Studentksi posao u Nemačkoj 1.920,00 EUR
Stipendija Dositeja 1. godina 516.623,00 RSD
Stipendija Dositeja 2. godina 604.327,00 RSD
Ukupno 3.735,00 EUR
Plus stipendija Dositeja: 1.120.950,00 RSD

Ukoliko već nisi, onda pročitaj moj blog post o stipendiji Dositeja za studije u inostranstvu i kako je dobiti.

stefan pocetnaIako za semestar u Francuskoj nije predviđena stipendija za studente, primetićeš da sam u tabeli upisao iznos od 247 evra. To je iznos koji mi je bio refundiran od plaćanja administrativnog upisa master programa u Francuskoj.

Ovaj iznos plaća svaki student koji studira master studije u inostranstvu, a ti imaš mogućnost da dobiješ taj iznos nazad preko parcijalne stipendije vlade Francuske za koju ćete kontaktirati Francuski institut u Srbiji, jednom kada budeš bio/la dobitnik stipendije Dositeja. Zato obavezno apliciraj za ovu stipendiju!

EMBS studijski program je dvogodišnji master program, i ne postoji mogućnost upisa direktno na M2 (druga godina mastera), te time ovaj progam i nije kvalifikovan za stipendiju vlade Francuske.

Iako sam bio dobitnik stipendije vlade Francuske, tu stipendiju sam odbio, jer sam birao između EMBS studija i stipendije vlade Francuske sa nekim drugim programom.

Odabrao sam EMBS program. Istina je da nisam imao redovnu stipendiju onda, ali sam napravio pažljivu kalkulaciju pre toga, koju sam i tebi dao u tabelama iznad, te možeš videti da se je svakako isplatilo, jer sam moju investiciju dobio nazad.

Ukoliko te pak zanimaju jednogodišnji master programi u Francuskoj, onda obavezno pročitaj moj blog post od stipendiji vlade Francuske i kako je dobiti.

EMBS program ima i EPAS akreditaciju, koja je ove godine i obnovljena. EPAS je međunarodni sistem programske akreditacije kojim upravlja EFMD. Ima za cilj da proceni kvalitet poslovnih i/ili menadžerskih diplomskih programa koji imaju međunarodnu perspektivu i, tamo gde su odgovarajuće visokog kvaliteta, da ih akredituje.

Naredna stvar koju EMBS program poslovnih studija nudi jeste EMBS seminar svake godine koji se organizuje u različitim gradovima širom Evrope, a ima za cilj da umreži i poveže EMBS studente.

Na mojoj prvoj godini EMBS studija, EMBS seminar je bio organizovan u Lisabonu, te sam dobio šansu da posetim Portugal još jednom nakon mog Erasmus+ semestra u 2017. godini.

Ovo je sjajna prilika da se povežeš sa EMBS alumni studentima koji su ranije diplomirali, te se već nalaze na višim pozicijiama različitih kompanija, te upravo mogu da budu podrška mlađim generacijama koji tek stupaju u novom poslovnom okruženju. Neretko se dešava da upravo oni proslede tvoj CV menadžeru iz HR departmana u njihovoj kompaniji. Networking EMBS programa je jako bitan.

Ukoliko imaš neka pitanja za mene, slobodno mi piši na email stefanstosic.ek@gmail.com ili me kontaktiraj putem kontakt forme na mom websajtu.

Prijavi se na newsletter

Prijavom na newsletter dobijaš dodatan sadržaj o stipendijama, razmenama i studijama u inostranstvu.