Stefan-Stosic logo crni1
master studije u francuskoj

Šta nakon master studije u Francuskoj- Autorisation provisoire de séjour (APS)?

U obom blog postu pišem o mogućnostima koje imaš nakon master studije u Francuskoj, za ostanak u ovoj zemlji kako bi stekao/la svoje prvo radno iskustvo.

Ukoliko tražiš odgovore na pitanja po kom osnovu možeš ostati u Francuskoj nakon studija, dobiti vizu/boravak, kao i koje dokumente trebaš srediti da bi to bilo moguće- saznaćeš u ovom blog postu.

Ukoliko te pak zanima proces nakon studija u Nemačkoj, onda pročitaj ovoj blog post: Studije u Nemačkoj- šta nakon toga?

Šta raditi nakon master studije u Francuskoj

Na kraju studija i nakon sticanja diplome sa francuske visokoškolske institucije, u zavisnosti iz koje zemlje dolaziš, možeš da zatražiš dozvolu za privremeni boravak pod nazivom „APS“ (Autorisation provisoire de séjour) da bi ostao/la u Francuskoj nakon studija i tražio/la posao ili osnovao/la kompaniju.

Autorisation provisoire de séjour (APS) dostupna je samo međunarodnim studentima iz zemlje koja je zaključila bilateralni sporazum sa Francuskoj o profesionalnoj migraciji, a Srbija spada među tim zemljama, kao i Severna Makedonija i Crna Gora.

ŠTA ODOBRAVA PRIVREMENI BORAVAK ILI APS?

Dozvola za privremeni boravak, ili APS („Authorization Provisioire de Sejour“), omogućava internacionalnim studentima koji su studirali u Francuskoj da ostanu u ovoj zemlji godinu dana nakon završetka studija. Tokom ovog perioda mogu tražiti posao (bez ograničenja) ili se pripremati za osnivanje kompanije u oblasti koja odgovara njihovim studijama.

Kada budete dobili APS, ovaj dokument vam omogućava da živite u Francuskoj na legalan način, sve dok ne pronađete posao, te je potrebno da ovaj dokument zamenite za radnu dozvolu u zavisnosti od toga da li je vaš ugovor o radu na određeno vreme (CDD- Contract Duration Determinée) ili je na neodređeno vreme (CDI- Contract Duration Indeterminée).

Dok ne pronađete posao koji vam daje jedan od ovih ugovora o radu, a još uvek imate APS, onda sa ovim dokumentom imate pravo da radite pod istim uslovima kao i da ste student, odnosno najviše 964 sata za godinu dana, odnosno 20 sati nedeljno.

KO MOŽE ZATRAŽITI DOZVOLU PRIVREMENOG BORAVKA?

Autorisation provisoire de séjourDozvola za privremeni boravak je dostupna:

 1. Internacionalnim studentima koji su boravili u Francuskoj sa studentskom boravišnom dozvolom (kao što je VLS-TS ili boravišna dozvola u kojoj se pominje „student“) i koji su stekli jednu od sledećih francuskih diploma visokog obrazovanja:
 • Imaju Licence Professionelle (stručna diploma);
 • imaju master diplomu ili ekvivalentnu diplomu kao što je diploma inženjera, diploma instituta političkih studija (IEP), viša diploma računovodstva i menadžmenta, diploma veterinara, itd;
 • imaju specijalistički master;
 • imaju master diplomu nauke (Master’s of Science MSc) sertifikovan od strane Conférence des Grandes Ecoles;
 1. Istraživačima koji su boravili u Francuskoj sa boravišnom dozvolom za pasoš talenta istraživača (Carte de séjour “passeport talent – chercheur“) i koji su završili svoju istraživačku misiju.

KAKO DOBITI DOZVOLU PRIVREMENOG BORAVKA

Morate podneti zahtev za privremenu boravišnu dozvolu u imigracionom odeljenju u gradu u kome živite (Préfecture de Police). Ova procedura prijave je besplatna, ali izdavnje ove dozvole samo po sebi nije.

Ukoliko vaša boravišna dozvola uskoro ističe, a još niste završili ispite i obaveze da biste dobili diplomu, onda se morate prijaviti u lokalnoj prefekturi 15 dana pre isteka vaše boravišne dozvole sa sledećim dokumentima (original i kopije):

 • pismo vaše institucije u kojem se navodi datum odbrane;
 • pasoš i boravišna dozvola;
 • dokaz adrese (ispod 3 meseci starosti);

Dobićete administrativni dokument koji vam omogućava da ostanete u Francuskoj sa statusom studenta, a zove se „récépissé de prolongation de droit au séjour en qualité d’étudiant “, tj. produženje prava boravka po osnovi studenta. To je dokument koji sam ja imao i uvek držao sa sobom u mom pasošu.

Za više informacija vam predlažem da posetite websajt vašeg lokalnog imigracionog odeljenja i uveritete se o listi potrebnih dokumenata i sledite njihove savete objavljene na zvaničnom websajtu.

Nemojte čekati da vaša privremena boravišna dozvola istekne pre nego što zatražite promenu statusa. Uradite to čim se vaša situacija promeni.

ŠTA DOZVOLJAVA BORAVIŠNA DOZVOLA „TRAŽILAC POSLA/KREATOR NOVOG BIZNISA“?

Privremena boravišna dozvola „tražilac posla/ novog poslovnog stvaraoca“ (Carte de séjour temporaire „recherche d’emploi/ création d’entreprise“) omogućava stranim studentima i istraživačima da ostanu u Francuskoj na kraju studija ili istraživanja kako bi završili obuku sa svojim prvim profesionalnim iskustvom, ili da osnuju sopstvenu kompaniju.

Boravišna dozvola „tražilac posla/novi biznismen“ važi 12 meseci i ne može se obnoviti.

Važeća boravišna dozvola vam omogućava da:

 • Tražite posao i radite legalno tokom važenja boravišne dozvole
 • Osnovati kompaniju u oblasti koja odgovara njihovoj obuci ili istraživanju.

Nekim studentima nije potrebna boravišna karta „tražioca posla/kreatora novog biznisa“ (APS). Ovo se odnosi na:

 • Evropske studenti (državljani zemalja članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske). Za rad u Francuskoj im nije potrebna boravišna dozvola.
 • Alžirski studenti. Oni podležu drugim propisima.

GDE I KADA SE PRIJAVITI?

Za APS se možete prijaviti odmah pri diplomiranju sa francuskog univerziteta, ali pre isteka vaše trenutne boravišne dozvole. To radite u Francuskoj u lokalnoj prefekturi u gradu gde živite.

Druga opcija, ukoliko ne želite da odmah nakon studija ostajete u Francuskoj, onda prijavu za APS možete uraditi u inostranstvu u francuskom konzulatu ili u vašoj zemlji prebivališta, ako ste napustili Francusku nakon sticanja diplome, a u roku od najviše 4 godine nakon sticanja jedne od gore navedenih diploma.

Ako ispunjavate uslove za dobijanje boravišne dozvole „tražilac posla/novi biznismen“, biće vam izdata viza za dugotrajni boravak koja je ekvivalentna boravišnoj dozvoli (VLS-TS), sa naznakom „tražilac posla/otvorac novog biznisa“. Morate ga potvrditi online u roku od dva meseca od dolaska u Francusku. Kada bude potvrđen, vaš VLS-TS će imati istu vrednost kao boravišna dozvola izdata u prefekturi bivšim studentima koji nisu napustili Francusku.

KOJE DOKUMENTE TREBA DA DOSTAVIM?

Studenti koji su upravo diplomirali

Ako ste upravo diplomirali i želite da ostanete u Francuskoj da biste pronašli posao ili osnovali svoj posao, navešću dokumente koji su meni bili potrebni, ali je opet bolje da to detaljno proverite na websajtu imigracionog odeljenja u vašem gradu ili posetite link Campus France:

 • Pasoš;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, preveden na francuski jezik (imate od ranije, ukoliko ste ovaj dokument prilagali pri upisu ili vađenje vaše trenutne boravišne dozvole);
 • Tri fotografije (koje dobijate u onim kućicama koje vidite na ulici za 5 evra);
 • Važeća „studentska“ boravišna dozvola“;
 • Diploma dobijena u toku prošle godine ili potvrda koje dokazuje da ste položili;
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz vaše namere da pokrenete posao koji se odnosi na vašu oblast studija (ako je relevantno i iz tog razloga aplicirate za APS, a ne za traženje posla);
 • Dokaz o adresi u Francuskoj, ne stariji od 3 meseca;
 • Vaša boravišna dozvola koštaće 75 evra. Da biste pokrili ovaj trošak, morate kupiti poresku marku (le timbre) u kiosku ili tobaco shopu.

Studenti koji su napustili Francusku nakon diplomiranja

Ako ste napustili Francusku nakon što ste dobili diplomu, morate odneti sledeće dokumente u francuski konzulat koji se nalazi u zemlji u kojoj živite:

 • Pasoš;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, preveden na francuski jezik (imate od ranije, ukoliko ste ovaj dokument prilagali pri upisu ili vađenje vaše trenutne boravišne dozvole);
 • Tri fotografije (koje dobijate u onim kućicama koje vidite na ulici za 5 evra);
 • Dokaz da ste imali važeću „studentsku“ boravišnu dozvolu“ (ili „program mobilnosti studenata“) u vreme diplomiranja;
 • Vaša diploma stečena u 4 godine koje su prethodile vašoj prijavi;
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • Dokaz vaše namere da pokrenete posao koji se odnosi na vašu oblast studija (ako je relevantno i iz tog razloga aplicirate za APS, a ne za traženje posla);
 • Dokaz o vašim finansijskim resursima koji pokazuje vašu sposobnost da sami sebe obezbedite;
 • Dokaz o adresi u Francuskoj, ne stariji od 3 meseca;
 • Vaša boravišna dozvola koštaće takođe 75 evra.

Istraživači

Ako ste završili svoje istraživanje, da biste aplicirali za produžetak boravišne dozvole, dokumenta su sledeća:

 • Pasoš;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, preveden na francuski jezik (imate od ranije, ukoliko ste ovaj dokument prilagali pri upisu ili vađenje vaše trenutne boravišne dozvole);
 • Tri fotografije (koje dobijate u onim kućicama koje vidite na ulici za 5 evra);
 • Vaša važeća boravišna dozvola „pasoša istraživača i talenta“ (ili „program mobilnosti istraživača“)
 • Potvrdu o završetku vašeg istraživanja od istraživačke organizacije
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • Dokaz vaše namere da pokrenete posao koji se odnosi na vašu oblast studija (ako je relevantno i iz tog razloga aplicirate za APS, a ne za traženje posla);
 • Dokaz o adresi u Francuskoj, ne stariji od 3 meseca;
 • Vaša boravišna dozvola koštaće 225 evra. Da biste pokrili ovaj trošak, morate kupiti poresku marku (le timbre) u kiosku ili tobaco shopu.

ŠTA TREBA DA UČINIM KADA MOJA BORAVKA DOZVOLA „TRAŽI POSAO/KREATOR NOVOG BIZNISA“ ISTEKNE?

Ako ste pronašli posao ili ako ste osnovali svoju kompaniju najkasnije na kraju 12-mesečnog perioda važenja vaše boravišne dozvole za „tražilac posla/kreator novog biznisa“, morate podneti zahtev za novu boravišnu dozvolu da biste ostali u Francuskoj.

Niste u obavezi da čekate da vaša boravišna dozvola „traži posao/novi biznismen” istekne da biste promenili svoj status i podneli zahtev za novu boravišnu dozvolu koja je bolje prilagođena vašoj situaciji. To možete učiniti kada se vaša situacija promeni.

Ako imate ugovor o radu na neodređeno (CDI) ili na određeno vreme (CDD) sa platom koja iznosi najmanje jednu i po minimalnu platu u zemlji (približno 2.281,82 € bruto mesečno u 2019.), možete zatražiti ili dozvolU za privremeni boravak kao „zaposleni” ili „privremeni radnik” ili višegodišnja boravišna dozvola za pasoš talenta istraživača ako ste deo istraživačkog projekta.

Autorisation provisoire de séjour APS

Vaš ugovor o radu mora da potvrdi DIRECCTE (Regionalno o

deljenje za konkurenciju, potrošnju, rad i zapošljavanje) u slučaju zahteva za dozvolu boravka „zaposlenog“ ili „privremenog radnika“. Ovo nije neophodno u slučaju boravišne dozvole „pasoša talenata“.

Ako imate ugovor o radu sa bruto godišnjom zaradom većom od 36.509,20 €, možete podneti zahtev za višegodišnju boravišnu dozvolu „pasoš za talente“ navodeći ili „kvalifikovani radnik“ ili „inovativna kompanija“.

Ako ste osnovali preduzeće ili razvili delatnost na bazi samozaposlenosti za koju možete dokazati da ste održivi, možete podneti zahtev za privremenu boravišnu dozvolu sa naznakom „preduzetnik”.

Za sve detalje koji se menjaju na godištnjem nivou, predlažem vam da posetite i/ili kontaktirati lokalno imigraciono odeljenje u Francuskoj u gradu u kome živite.

Nadam se da vam je ovaj blog post bio koristan i da ste dobili informacije koje ste tražili.

Ukoliko imate pitanja o upisu studija u Francuskoj, onda mi pišite na email stefanstosic.ek@gmail.com ili me kontaktirajte putem kontakt forme.

Prijavi se na newsletter

Prijavom na newsletter dobijaš dodatan sadržaj o stipendijama, razmenama i studijama u inostranstvu.